Offertförfrågan

Till våra kunder

Året som gått har i många avseenden varit minst sagt turbulent. Ingen har missat hur prisutvecklingen på drivmedel har varit – i skrivande stund har priset på diesel stigit med 38 % under senaste året. Inför 2022 vet vi att reduktionsplikten höjer dieselpriset ytterligare. Chaufförsbristen har aldrig varit större – i Europa saknas över 400 000 chaufförer varav ca 5 000 i Sverige. Detta driver kostnaderna uppåt med övertid och inhyrd personal. Volymerna har ökat i takt med att restriktionerna lättats till nivåer vi inte kunnat förutsäga. Leveranstiderna på fordon har ökat dramatiskt vilket innebär att vi får köra längre med våra fordon och då stiger reparationskostnaderna kraftigt. Dessutom har komponentbristen gjort att reparationstiderna ökat och för att bibehålla vår service till er kunder har vi fått hyra in fordon till betydligt högre kostnader är vad som är normalt.

Inför 2022 måste vi, för att kompensera oss för dessa dramatiska höjningar av våra kostnadsslag, höja våra priser med 8,9 %. Drivmedelstillägget, som justeras månadsvis, kommer även fortsättningsvis att vara ett separat tillägg på fakturan. Vår förhoppning är att världsproduktionen ökar och att vi kan se ett sjunkande bränslepris under 2022. Men som ni säkert vet så är det vår bränsleskatt som gör att vi har ett av världens högsta priser på drivmedel idag.

Vi ser framemot ett fortsatt bra samarbete
Tempcon Ljungby AB

Vill du läsa mer om reduktionsplikten? Det kan du göra via länken här.